ביתפרוייקטיםגריל בר 206

גריל בר 206

אדריכל ניר פורטל

צילום: מור שטרקר