ביתפרוייקטיםטרנזיט רחובות

טרנזיט רחובות

אדריכל ניר פורטל

צילום: יואב גורין